Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A klasszikus balett elemei!

2011.03.20

Plié-k, Relevé-k

A plié és a relévé meghatározó alapelemei a klasszikus balettnek és mindeféle táncnak. E kettő nélkül elképzelhetetlen mindenféle mozgás. A plié is, a relévé is az ugrások alapja. A plié mélysége, kidolgozottsága, és a relévé erőssége, hirtelensége határozza meg az ugrások magasságát, szépségét, feszitettségét, egyáltalán a minőségét és a spicc-technikát. A plié térdhajlítást} a relévé emelkedést, ebben az esetben féltalpra vagy spiccre-emelkedést jelent.

Plié
A plié-t nemcsak tánc közben használjuk minden pillanatban, hanem önálló rúd- és középgyakorlatként is. Azért van erre szükség, mert a plié-t fejleszteni, kidolgozni kell, pliégyakorlat nélkül nem kezdődhet egyetlen klasszikus tréning sem. Ismerünk demi plié-t és grand plié-t.

Demi plié:
olyan pozícióban vagy egy lábon végzett térdhajlítás, melynél az álló-láb vagy lábak sarkát nem szabad felemelni, szorosan a földre kell szorítani. A demi plié rendszeres, helyes gyakorlása megnyújtja a lábunkon hátul végigfutó Achilles-int, ezáltal a demi plié mélyebbé válik, s ez nagyon fontos minden táncos számára. Vigyázni kell, hogy a demi plié-ben a térdek oldalra nézzenek, a boka ne essen előre, szaknyelven azt mondjuk: külső élen kell állni és a plié-ben is külső élen kell maradni.
Púdnál vagy középen a plié gyakorlatban a demi plié-t kézkísérettel végezzük.
A preparáció után, a plié megkezdése előtt tenyerünket lefelé forgatjuk, majd a plié mélyítése alatt kezünket lefelé vezetjük alaptartásba, és azon keresztül emeljük I. pozícióba. A demi plié legmélyebb pontján kezünk I. pozícióban van. A térdnyújtás alatt kezünket lassan II. pozícióba vezetjük. A térd kinyújtásával egyidőben érkezik meg a kar II. pozícióba. Egyik sem élezheti meg a másikat. A plié tartott, lassú leereszkedésből és ugyanilyen tartóit lassú térdnyújtásból áll.

Grand plié:
tulajdonképpen egy demi plié-vel kezdődik, de a demi plié legmélyebb pontján nem fordulunk vissza, hanem sarkunkat kissé felemelve mélyebbre ereszkedünk, ameddig csak lehet, de közben sarkunkat folyton a föld felé nyomjuk. Ezáltal a grand plié-ben soha nem magas féltalpon vagyunk, ezzel is fejlesztjük demi plié-nek mélységét.
A grand plié legmélyebb pontjánál indulunk fölfelé, amint lehet - letéve sarkunkat demi plié-n keresztül nyújtjuk a térdünket.
Kézkísérete a következő: demi plié-nél az oldalról lefelé tenyérrel indított kezünk kb. 45o-ra ér. Onnan továbbvezetjük lefelé, és a grand plié legmélyebb pontján alaptartásba kerekítjük.
Felfelé útnál emeljük a kezünket, mire demi plié-be érünk, kezünk I. pozícióba emelkedik. A térdnyújtás alatt I. pozícióból II. pozícióba vezetjük a karunkat.
Természetesen a grand plié is, a kézkísérete is folyamatos, de a láb és a kartartás összhangját fontos betartani.
Demi és grand plié-t a plié-gyakorlatban minden pozícióban csinálhatunk. A plié-gyakorlatokat általában különböző hajlásokkal és relevé-kel kombináljuk.

Battement-ok

A szó franciául ütést jelent. Azokat a gyakorlatokat jelöli, amelyeket egy lábon állva úgy hajtunk végre, hogy a szabad lábat nyújtva vagy hajlítva elmozdítjuk a súlylábtól, majd újra közelítjük hozzá.
Ezeknek a gyakorlatoknak elsősorban láberősítő, fürgeséget és tagságot fejlesztő hatása van, ezért a mindennapi balett gyakorlatokban elengedhetetlenek.
Megkülönböztetünk nyújtott és hajlított battement-okat.

Nyújtottak:
1. battement tendu
2. battement tendu jeté
3. battement pour batterie
4. grand battement jeté

Hajlítottak:
1. frappé
2. petit battement sur le cou de pied
3. battement battu
A battement szó általában staccato (szaggatott) jellegű gyakorlatokat jelöl, amelyekben gyors ütések (pl. frappé, petit battement), erős pozíciózárások (pl. tendu), hirtelen kicsúsztatott lendítések (pl. battement tendu jeté, grand battement jeté) vannak.

Fondu, Soutenu

A fondu és soutenu a balett-gyakorlat fontos elemei, rúdgyakorlatban és középgyakorlatban egyaránt. Általában egy gyakorlatban szerepelnek, mert a fondu-t és a soutenu-t jól lehet egymással kombinálni. Jellegükben is hasonlóak, mindkettő adagio-jellegű elem, annak ellenére, hogy a soutenu-ben van egy gyors, hirtelen mozdulat. A láb izmainak kidolgozásában fontos szerepük van, a soutenu ezenkívül egy olyan fürgeségre nevel (gyors kis vagy nagy developpés-nyitásra) melyre a későbbiekben igen nagy szüksége van minden táncosnak. Mindennapi gyakorlásuk tehát nélkülözhetetlen.

Fondu
A fondu egy olyan mozdulat, melynél az állólábon plié-be ereszkedve, a szabad-lábunkat sur le cou de pied-be húzzuk, majd mindkét lábunkat egyidejűleg nyújtva, a szabad lábunkat valamilyen irányba kinyitjuk. Ez a nyitás történhet bármely irányba (előre, oldalra vagy hátra) vagy bármelyik pózba, földre tett lábbal, 45° vagy 90°-os magasságba emelve.
A fondu nyitásával egyidőben, állólábunkat is kinyújtva, maradhatunk talpon, vagy emelkedhetünk féltalpra, illetve spiccre. A 90°-ra kiemelt fondu-t grand fondu-nek is nevezik. A fondu-ben előforduló sur le cou de pied csak a fondu-nél használatos. Ez alacsonyan, a bokánál elöl vagy hátul tartott lábbal történik. Különbözik a frappé-nál vagy a petit battement-nál használt, úgynevezett átfont sur le cou de pied-től, és magasságban az úgynevezett rendkívüli sur le cou de pied-től, melyet például a tour-oknál alkalmazunk.

Double fondu
Abban különbözik a sima fondu-től, hogy sur le cou de pie-ben állva beiktatunk még egy térdnyújtást talpra vagy féltalpra emelkedve, és csak a második plié után kerül sor a láb nyitására. Minden egyéb szempontból megegyezik a sima fondu-vel. Mindkét fondu fajtát kezdhetjük V. pozícióból vagy nyitott lábbal, az elöl, oldalt vagy hátul tartott lábunkat behúzva. A sima fondu kézkísérete a következő: a plié alatt kezünket I. pozícióba emeljük, a fondu nyitásával egyidőben II. pozícióba vezetjük. A doublé fondu-nél is hasonló a helyzet: az első plié-vel egyidőben a kezet I. pozícióba emeljük, a második plié alatt ott tartjuk, majd a láb kiemelésével egyidőben nyitjuk II. pozícióba.
Mindkét fondu fajtát erős, feszített lábbal, mélyített plié-vel kell végrehajtani. A láb kivezetése és behúzása lassú, nagyon tartett és kb. azonos idő alatt történik.

 


Rond-ok

A szó körzést jelent. Többféle lábkörzést ismerünk, ezek némelyike állandó gyakorlata a rúdgyakorlatnak, mint például a rond de jambe par terre, mások viszont gyakori elemei más gyakorlatoknak. Jó kombinációs lehetőséget kínálnak. Pl.: demi és grand rond-ok, rond de jambe en l'air stb.

1. Rond de jambe par terre
Neve azt jelenti: lábkörzés a földön. A rúdgyakorlat rendjében a battement tendu jeté gyakorlat után és a fondu előtt - önálló gyakorlatként - szerepel. Ez egy olyan elem, melynek során szabad lábunkat I. pozíción keresztülcsúsztatva egy szabályos félkört rajzolunk a földre a spiccünkkel. A földről a lábat nem szabad egyetlen centire sem felemelni. A körzést két irányba végezhetjük: en dehors (kifelé) és en dedans (befelé). Variánsai: rond de jambe par terre plié-vel.
Ennek a fajtának a lényege a következő: lábunk átcsúsztatása I. pozíción, plié-ben történik, majd a rond megkezdésekor a plié-ből lassan felemelkedünk. Az állóláb teljes térdnyújtása a félkör befejezésekor következik be. A plié-s rond de jambe par terre-t általában kézkísérettel - azaz egy fél por de bars-val - csináljuk.
Egy másik fajtája ennek a gyakorlatnak a grand rond de jambes par terre. Ebben az esetben az I. pozíción történő átcsúszás alatt, valamint egy oda és egy vissza rond alatt végig plié-ben maradunk. En dehors formáját, a plié-s par terre-hez hasonlóan, kézzel egy fél port de bras-val kísérjük, a másik grand rond alatt pedig kezünket II. pozícióban tartjuk. En dedans formáját gyakran kísérjük fordított karkísérettel: II. pozícióból III., majd I. pozíción keresztül visszavezetjük a kezünket II. pozícióba. A grand rond de jambe par terre-hez erős felsőtestkíséret is tartozik. Amikor a lábunk elöl van, lapockából erősen hátrahajlunk, amikor lábunk hátra ér, törzsből kissé előredőlünk. Oldalra fordított fejünket is kissé előre, illetve hátra döntjük.

A grand rond de jambe par terre egyik gyakori variánsa a grand rond de jambe par terre hajlással.
Ennél az előbb ismertetett módon végrehajtott grand rond de jambe par terre után egy hajlást iktatunk a mozdulatsorba. En dehors-nál többnyire plié-s állólábon előrehajolva kissé előrecsúszunk, majd a térdet kinyújtva és a szabad lábat elöl tendu helyzetben tartva egy hátrahajlást végzünk. En dedans végrehajtott gyakorlatnál pedig lecsúszunk hátra, majd visszajőve állólábbal demi plié-ben állva vagy a térdet kinyújtva hátrahajlunk. A lecsúszásnál vigyázni kell arra, hogy súlypontunk az állólábunk fölött maradjon, és testünk a kicsúsztatott lábunk folytatása legyen és azzal egy egyenes ferde vonalat alkosson.

Itt kell említeni egy olyan elemet, mely nem a par terre (földön történő) körzések körébe tartozik ugyan, mégis a rond de jambe par terre gyakorlatok egyik fontos, gyakran alkalmazott eleme, ez a grand rond de jambe jeté.
Itt a körzés a levegőben történik, és mint a neve is mutatja ez egy körzés lábdobással. Ennek is van en dehors és en dedans iránya. En dehors formájában egy elöl 45°-os kis attitud-del kezdődik, majd a láb oldalra 90°-ra kerül, onnan az elöl és hátul irány között 90° fölé emelkedik, majd a legegyenesebb úton kerül a földre hátra tendu helyzetbe.
Mindez gyorsan, egyetlen dobással történik, de meg is lehet állítani a lábat elöl kis attitude-ben, és onnan indul a dobás. En dedans grand rond de jambe jeté-nél minden pontosan úgy történik, mint az en dehors-nál, csak fordítva.

A rúdnál végzett rond de jambe par terre gyakorlatot az eddig felsorolt elemek kombinációja alkotja, más elemek felhasználása mellett.
A rond de jambe par térre összes fajtáját természetesen középen is végre lehet hajtani. Középgyakorlatban a sima és plié-s par terre-t en tournant is végezhetjük 1/8, 1/4 vagy félfordulatokkal. Ilyenkor a fordulás mindig a rond megkezdése pillanatában történik, az I. pozíción való keresztülcsúszás helyben, fordulás nélkül van.

A hat port de bras

Neve kartartást jelent. Valójában a karpozíciók összekötése meghatározott módon, meghatározott szabályok alapján.

Diagonál tourok

Általában sorozatban végzett forgásfajták, féltalpon vagy spiccen.

Főbb fajtái:
1. Tour pas de bourrée
2. Tour chaîné
3. Tour piqué
4. Tour dégagé
5. Chassé en tournant (palacsinta)
6. Pas emboîté en tournant
7. Tour developpé tombé


1. Tour pas de bourré: olyan forgás, amely féltalpon és spiccen egyaránt végezhető, a fordulás V. pozícióban történik. Sorozatban (en suite) végezhető, vagy más diagonál tourokkal kombinálható. Csak szimpla forgással létezik.

2. Tour chaîné: neve gyöngyöt, gyöngysort jelent. Míg az összes többi forgásfajta elképzelhető egy kombináció részeként egymagában, (l db tour piqué vagy 1 db dégagé), addig chaîné-ből egyetlen egyet nem lehet, nem szokás csinálni. Féltalpon és spiccen is csinálható. Talán ez a leggyakoribb diagonál forgás, általában a diagonál tourkombinációk befejező sorozata. Nagyon mutatós forgás, az összes közül ezt lehet a leggyorsabban előadni.
Megtanulásakor, tehát lassú tempóban csinálva: egy kis kilépéssel és zárással csináljuk, de tempójának gyorsulásával ez a kilépés elmarad, és kilépés nélkül, szinte I. pozícióban állva történik a forgás. A karokra is ugyanez vonatkozik: lassabb chainé esetében a kilépéskor nyitjuk a karokat egy kissé, záráskor összezárjuk I. pozícióba. Gyors chainé-nél ez a nyitogatás egyre kisebb lesz, végül akár teljesen el is maradhat.

3. Tour piqué: féltalpon vagy spiccen, szimplán vagy duplán végezhető. A forgás magas féltalpon vagy spiccen, hátul rendkívüli sur le cou de pied-ben tartott szabad lábbal történik.

4. Tour dégagé: féltalpon vagy spiccen, szimplán vagy duplán végezhető.
Zenei beosztása kétféle lehet: a kilépésen van a hangsúly vagy a forgáson van a hangsúly. Kieséskor vigyázni kell arra, hogy a kis á la seconde póz szemben legyen, a forgáshoz a lábat nem körbe visszük, hanem a legegyenesebb úton zárjuk a másik láb elé. Fejjel ugyanakkor a haladás irányába nézünk.

5. Chassé en tournant: Ez a lépés egy kicsit kiválik az előbbiek
közül, mert ez egy ugrás fordulva, sorozatban, tehát sem féltalpon, sem spiccen nem lehet csinálni.
A kiesés póza pontos effacée, a fordulós ugrás közben a lábakat szorosan össze kell tartani V. pozíciónak megfelelő tartásban.

6. Pas emboîté en tournant: Szintén ugrás. Pontosan be kell tartani a félfordulatokat, és törekedni kell arra, hogy az ugrás alatt mindkét láb nyújtva legyen. A felhúzás csak az érkezés pillanatában történik.

7. Tour developpé tombé: Ez az egyetlen diagonal forgás, melyben nagy póz szerepel. A developpé gyors kibontása után szinte fent kell akadni az écarté elöl pózban. A tombé féltalpról vagy spiccről történik, nem szabad előtte leesni vagy a sarkat letenni.

Az összes diagonal tour végrehajtható körben is, és mindegyik alkalmazható kombinációkban is. Fontos a karok használata, mely elősegíti a forgáshoz szükséges lendület biztosítását. Ezt szolgálja a fejforgatás is. Mindig a haladás irányába kell nézni. Ez a szabály érvényes a körben végzett forgásokra is.

 


Pas de bourrée

A klasszikus balett egyik leggyakoribb összekötölépése. Adagiokban, kis és nagy ugrásokban, tehát a legkülönbözőbb tempójú és dinamikájú gyakorlatokban egyaránt használható. A bourrée egy népi eredetű francia tánc, nevét valószínűleg ennek egyik jellegzetes lépéséről kapta. Szó szerint: bourrée - lépés. Sok fajtája van. Minden fajtájában közös a három - két féltalpon vagy spiccen és egy pliében végzett - lépés, melyeket - a pas de bourrée fajtajától függően - V.-II.-V. vagy V.-IV.-V. pozícióban végzünk. A pas de bourrée-t is lehet en dehors (hátulról kezdve) és en dedans (előről kezdve) csinálni.

1. Pas de bourrée lábváltással, felhúzott lábbal
En dehors formájánál a felhúzott lábat elöl rendkívüli sur le cou-de-pied-be húzzuk. Befejezése lehet egy lábon pliében, hátul sur le cou-de-pied-ben tartott lábbal és V. pozícióba zárva. En dedans-nál pedig fordítva. A lépések és a láb felhúzása éles, staccato jellegű.

2. Pas de bourrée nyújtott lábbal
Felhúzázas nélküli pas de bourrée. Gyorsan is végrehajtható, min-dig V. vagy IV. pozícióban fejezzük be.

3. Pas de bourrée ballotté effacée-ból effacée-ba
A lépegetés nyújtott lábon, a nyitás effacée elöl, illetve hátul kis pózba, kétféleképpen történik: nyújtott lábbal, illetve kis developpéval. Az előre kis effacée pózban erősen hátrahajlunk, hátra kis effacée pózban előre kell dőlni, és a karok itt nem a szabályos effacée kis póznak megfelelő tartásban vannak, hanem azzal ellentétes kartartást használunk.

4. Pas de bourrée, dessus-dessous
Ezt a formát nem különböző lépések előkészítésére vagy lezárá-sára, hanem elsősorban a gyakorlat díszítésére használjuk.
Általában en suite (sorozatban) végezzük, tehát minimum kettőt csinálunk belőle. Szó szerint a dessus-dessous azt jelen-ti: fölé-alá. Ezt a formát is kétféleképpen lehet nyitni, nyújtott lábbal és kis developpéval, de a developpés változat sokkal gyakoribb. Rendkívül fontos a fej, a felsőtest és a kezek pontos használata. Amikor hátulról nyitjuk a lábat, felsőtesttel kicsit ráhajolunk a lábra, fejünket is afelé fordítjuk, és kézfejünket lefelé fordítjuk. Amikor előröl nyitjuk a lábat, felsőtesttel elhajolunk a szabad lábtól, fejünket az álló láb felé fordítjuk, és a karokat kereken tartjuk.

Minden pas de bourrée-t lehet féltalpon és spiccen végezni. Minden pas de bourrée fajtát csinálhatunk en tournant (fordulva) is. Általános szabály, hogy a pas de bourrée két féltalpon végzett lépése alatt a karokat I. pozícióban tartjuk, de a kombináció függvényében ettől eltérő karmozgás is lehetséges Van még két gyakorlat, melynek nevében előfordul a pas de bour-ré kifejezés: tour pas de bourrée és a pas de bourrée suivi. Ezeknek a lépéseknek is valószínűleg van valami közük a bourrée nevű régi tánchoz, de ezeket nem soroljuk a pas de bourrée nevű összekötő lépések közé.